UNION EIENDOMSUTVIKLING

UNION EIENDOMS-UTVIKLING

”Lokalene formidler at vi er den kreative byutvikleren i Drammen. Planløsningen tilrettelegger for den måten vi jobber på både internt og når vi har besøk. Materialer, utforming og farger forteller noe om vår historikk, og vår kreative og fremtidsorienterte tilnærming til nye prosjekter. Den subtile oversettelsen av forretning til form, er en av Kreo sine mange sterke sider.” Trond Åsheim, adm. dir.
Fotograf: Kreo
Share by: