SVENSEDAMMEN SKOLE

SVENSEDAMMEN SKOLE

Da det skulle bygges ny klasseromsfløy på Buskeruds største ungdomsskole, var det et mål for rektor å samtidig etablere et felles, attraktivt samlingspunkt for elevene i den eksisterende bygningsmassen. Kreo tegnet ny kantine med cafépreg og tilhørende bokrom/bibliotek. Dette har blitt et attraktivt sted for elevene å både være og jobbe med skolearbeid. 
Fotograf: Margarethe Standberg 
Share by: