STOKKAN LYS

STOKKAN LYS

Da Stokkan Lys og Instell besluttet å samlokaliseres, ønsket de at Kreo skulle bistå dem i prosessen. Det resulterte i et spennende og annerledes fellesareal, med kontorplasser midt i utstillingen.
Fotograf: 
Share by: