SKODA

SKODA

Ny utforming av lokalene hos Skoda har forenklet informasjonsflyt og tverrfaglig samarbeid. Den komplette arbeidsplassen består av funksjonelle arbeidssoner, lett tilgjengelige møte- og stillerom samt sosiale samlingspunkt. Helhetsuttrykket gjenspeiler det kundene møter ute hos forhandler.
Fotograf: 
Share by: