PROSJEKTER

PROSJEKTER

Kreo har en unik fagkombinasjon som skiller oss fra øvrige aktører i markedet.
Vi kombinerer kreativ og analytisk kompetanse i alle faser av designutviklingsprosessen.
Dette gir oss mulighet til å jobbe på tvers av bransjer og med prosjekter 
i ulik størrelse og omfang både for næringslivet og privatmarkedet.
Share by: