KUNDER

KUNDER

Kreo har bistått og bistår flere av landets fremtredende bedrifter i arbeidet med å utforme de optimale næringslokalene. Fellesnevneren for prosjektene våre er at vi, i tillegg til å bidra med gode interiørløsninger, tar budsjettansvar fra start til ferdigstillelse og at vi fungerer som kundenes høyre hånd gjennom hele prosjektet.
Share by: