HEIA BARNEHAGE

HEIA BARNEHAGE

Lek – vår viktigste aktivitet ! Vi har hatt gjennomgående fokus på å tilrettelegge for at barna skal få utfolde seg fysisk, være lekende, kreative og undrende. Hver av de åtte avdelingene er representert med egen planet, logo og farge både for orientering og identitet. Grafikk er utviklet i samarbeid med Bardus og Gro.O Design.
Fotograf: 
Share by: