COMPASS GROUP

COMPASS GROUP

Da Compass Group flyttet inn i Asker Panorama, ønsket de en samarbeidspartner som kunne bistå dem i prosessen. Kreo fikk oppdraget med å utvikle planløsning, innrede lokalene og sørge for interiørprosjektering frem til innflytting.
Fotograf: Ole Walter Jacobsen
Share by: