CAFETEATRET

CAFETEATRET

Siri Dannevig og Jostein Gaarder valgte kreo interiørarkitetur som sin samarbeidspartner for å utvikle helhetlig designkonsept for CafeTeatret på Grønland. Theatret er i dag et profilert møtested for kunstnere, kulturarbeidere og publikum, og spiller en aktiv rolle i utviklingen av nye kunstuttrykk. Unike gamle stoler representerer mangfoldet av både artister og publikum.
Share by: